Beneficjenci

Uczestnikami programu są uczniowie Zespołu Szkół nr 2 z klas II, III, i IV następujących kierunków:

  • technik logistyk
  • technik hotelarstwa
  • technik spedytor
  • technik ekonomista
  • technik informatyk