O projekcie

O projekcie

Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika

realizuje projekt

„Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego
 do wymagań rynku pracy”

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych
i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu:  01.09.2017 r.  -  31.08.2019 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego
przez dostosowanie form i warunków jego prowadzenia
do wymagań rynku pracy oraz wzrost aktywności uczniów
w zakresie budowania ścieżki kariery zawodowej

 Uczestnicy projektu: 162 osoby, zrekrutowane spośród uczniów
Zespołu Szkół nr 2 kształcących się w zawodach: technik ekonomista,
technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk i technik hotelarz

 Uczestnicy biorą udział w:

 • dwóch spotkaniach indywidualnych ze szkolnym doradcą edukacyjno-zawodowym
  (2 godziny),
 • jednym warsztacie z doradcą edukacyjno-zawodowym ( 8 godzin),
 • wyjazdach na spotkania edukacyjno-zawodowe do Szczecina („Salon Maturzysty”
  i „Vocatium”), a grupa informatyków również na  Międzynarodowe Targi Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle  w Hanowerze  (Niemcy),
 • ponadprogramowych zajęciach specjalistycznych ( 30 godzin),
 • stażu zawodowym w wymiarze 150 godzin, przepracowanych w jednym miesiącu. Staże będą realizowane w roku szkolnym 2017/2018 w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień. Wynagrodzenie dla ucznia za odbycie stażu wynosi 1 763,48 zł brutto.

  Szczegółowy opis zadań ucznia w projekcie:

2 spotkania  indywidualne  ze szkolnym doradcą edukacyjno-zawodowym ( 2 godziny)

Celem zajęć indywidualnych z doradcą jest pomoc w ukierunkowaniu zawodowym i planowaniu rozwoju zawodowego ucznia oraz przygotowanie ucznia (z uwzględnieniem jego cech indywidualnych) do radzenia sobie na rynku pracy.

 Uczestnictwo w jednym warsztacie z doradcą edukacyjno-zawodowym ( 8 godzin)

Na warsztatach uczniowie będą doskonalić  umiejętności interpersonalne, wykonując zadania praktyczne z zakresu autoprezentacji, skutecznej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, współpracy w grupie, obniżania poziomu stresu, budowania motywacji do aktywnego budowania ścieżki kariery osobistej.

 Wyjazdy na spotkania edukacyjno-zawodowe do Szczecina („Salon Maturzysty” i „Vocatium”),

a grupa informatyków  również na  Międzynarodowe Targi Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle  w Hanowerze  (Niemcy)

 Na spotkaniach uczeń będzie miał możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów
z przedstawicielami pracodawców i uczelni wyższych.

 

Uczestnictwo w ponadprogramowych zajęciach specjalistycznych ( 30 godzin)

Każdy uczeń objęty projektem bierze udział w 30 godzinnych, ponadprogramowych zajęciach specjalistycznych odpowiednich dla kierunku kształcenia, po zakończeniu których, ma możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie.

 

KURS SUBIEKT GT

W trakcie tego kursu uczestnicy zapoznają się z programem do obsługi obrotu magazynowego, pieniężnego oraz sprzedaży. Uczestnikami kursu są uczniowie Zespołu Szkół nr 2 kształcący się
w zawodach: technik logistyk i technik spedytor.

Uczniowie tworzą w programie SUBIEKT GT własne przedsiębiorstwo, a następnie:

 • ustawiają parametry programu,
 • zakładają kartoteki towarów i kontrahentów,
 • sporządzają dokumenty magazynowe i handlowe potwierdzające zdarzenia gospodarcze.

Kurs kończy się zaliczeniem, w trakcie którego sprawdzana jest umiejętność obsługi programu
SUBIEKT GT.

 KURS MTA (Microsoft Technologic Associate)

W trakcie tego kursu uczestnicy zapoznają się z obsługą angielskojęzycznych systemów operacyjnych firmy Microsoft

Do podstawowych zagadnień poruszanych w tych kursach są:

 • systemy plików
 • budowa systemu operacyjnego
 • systemy zabezpieczeń
 • uprawinienia i udostępnianie zasobów
 • konfiguracja sieci

Kurs kończy się egzaminem na zdobycie certyfikatu MTA w Centrum Certyfikacji Certiport. 

 Uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych podwyższa kompetencje zawodowe ucznia i jego konkurencyjność na rynku pracy. W dniach, w odbywają się zajęcia, uczniowie mają zapewniony ciepły posiłek. W przypadku problemów z dojazdem do domu po zajęciach lub w soboty na zajęcia i z powrotem, uczestnicy mają zagwarantowany transport.

 STAŻ ZAWODOWY

 162 uczniów nabędzie ponadprogramowe doświadczenie zawodowe w miejscu pracy poprzez realizację stażu zawodowego w wymiarze 150 godzin, przepracowanych w jednym miesiącu. Staże będą realizowane w roku szkolnym 2017/2018 w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień ( łącznie w tych miesiącach udział w stażach weźmie 80 uczniów) oraz w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach lipiec, sierpień ( w tych miesiącach udział w stażach weźmie 82 uczniów). 

 Opiekunami grup w projekcie są:  technik ekonomista: mgr Joanna Piskorz, technik informatyk:
mgr Bogdan Basiak, technik logistyk: mgr Jolanta Stępczyńska,  technik spedytor: mgr Sylwia Wołkowicz – Jaszczuk, technik hotelarz: mgr Agata Starzycka.