REALIZACJA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy

O projekcie

 

Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Kopernika

realizuje projekt

„Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego
do wymagań rynku pracy”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych
i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu:  01.09.2017 r.  –  31.08.2019 r.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego
przez dostosowanie form i warunków jego prowadzenia
do wymagań rynku pracy oraz wzrost aktywności uczniów
w zakresie budowania ścieżki kariery zawodowej

 

Uczestnicy projektu: 162 osoby, zrekrutowane spośród uczniów
Zespołu Szkół nr 2 kształcących się w zawodach: technik ekonomista,
technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk i technik hotelarz

 

Uczestnicy biorą udział w:

 

 

Osiedle Zachód B15/a, 73-110 Stargard

tel/fax 91 573 43 04

e-mail: poczta@zs2-stargard.edu.pl

www.zs2-stargard.edu.pl

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

Szczegółowy opis zadań ucznia w projekcie:

2 spotkania  indywidualne  ze szkolnym doradcą edukacyjno-zawodowym ( 2 godziny)

Celem zajęć indywidualnych z doradcą jest pomoc w ukierunkowaniu zawodowym i planowaniu rozwoju zawodowego ucznia oraz przygotowanie ucznia (z uwzględnieniem jego cech indywidualnych) do radzenia sobie na rynku pracy.

 

Uczestnictwo w jednym warsztacie z doradcą edukacyjno-zawodowym ( 8 godzin)

Na warsztatach uczniowie będą doskonalić  umiejętności interpersonalne, wykonując zadania praktyczne z zakresu autoprezentacji, skutecznej komunikacji, zarządzania sobą w czasie, współpracy w grupie, obniżania poziomu stresu, budowania motywacji do aktywnego budowania ścieżki kariery osobistej.

 

Wyjazdy na spotkania edukacyjno-zawodowe do Szczecina („Salon Maturzysty” i „Vocatium”),

a grupa informatyków  również na  Międzynarodowe Targi Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle  w Hanowerze  (Niemcy)

 

Na spotkaniach uczeń będzie miał możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów
z przedstawicielami pracodawców i uczelni wyższych.

 

Uczestnictwo w ponadprogramowych zajęciach specjalistycznych ( 30 godzin)

 

Każdy uczeń objęty projektem bierze udział w 30 godzinnych, ponadprogramowych zajęciach specjalistycznych odpowiednich dla kierunku kształcenia, po zakończeniu których, ma możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie.

 

KURS SUBIEKT GT

W trakcie tego kursu uczestnicy zapoznają się z programem do obsługi obrotu magazynowego, pieniężnego oraz sprzedaży. Uczestnikami kursu są uczniowie Zespołu Szkół nr 2 kształcący się
w zawodach: technik logistyk i technik spedytor.

Uczniowie tworzą w programie SUBIEKT GT własne przedsiębiorstwo, a następnie:

Kurs kończy się zaliczeniem, w trakcie którego sprawdzana jest umiejętność obsługi programu
SUBIEKT GT.

 

 

KURS MTA

Microsoft Technology Associate (MTA) to podstawowy certyfikat firmy Microsoft przeznaczony dla osób, które chcą związać się zawodowo z branżą technologiczną. Certyfikacja MTA obejmuje szeroki zakres podstawowych koncepcji technicznych, weryfikuje posiadanie przez kandydata podstawowej wiedzy technicznej i zwiększa jego wiarygodność w kontekście tych zagadnień

 

 

Uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych podwyższa kompetencje zawodowe ucznia i jego konkurencyjność na rynku pracy. W dniach, w odbywają się zajęcia, uczniowie mają zapewniony ciepły posiłek. W przypadku problemów z dojazdem do domu po zajęciach lub w soboty na zajęcia i z powrotem, uczestnicy mają zagwarantowany transport.

 

STAŻ ZAWODOWY

 

162 uczniów nabędzie ponadprogramowe doświadczenie zawodowe w miejscu pracy poprzez realizację stażu zawodowego w wymiarze 150 godzin, przepracowanych w jednym miesiącu. Staże będą realizowane w roku szkolnym 2017/2018 w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień ( łącznie w tych miesiącach udział w stażach weźmie 80 uczniów) oraz w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach lipiec, sierpień ( w tych miesiącach udział w stażach weźmie 82 uczniów).

 

Opiekunami grup w projekcie są:  technik ekonomista: mgr Joanna Piskorz, technik informatyk:
mgr Bogdan Basiak, technik logistyk: mgr Jolanta Stępczyńska,  technik spedytor: mgr Sylwia Wołkowicz – Jaszczuk, technik hotelarz: mgr Agata Starzycka.

Najnowsze artykuły

Pierwsze kursy specjalistyczne zakończone

Zespół Szkół nr 2 przygotowuje specjalistów do wejścia na rynek pracy. Od września 2017 roku Zespół Szkół nr 2 w […]

Kalkulacja cenowa

Stargard 03.02.2018 r. W związku z realizacją projektu „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół […]

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie w 2018 r

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie w 2018 r.: Lp. […]

Zapytanie ofertowe o catering

Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie, z siedzibą w Stargardzie, Osiedle Zachód B15, poszukuje dostawcy usług cateringowych dla Uczniów szkoły. […]