Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy


Czas trwania projektu 24 miesiące: od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r.

O projekcie


Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Koperkika

Realizuje projekt

"Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 21.08.2019 r.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego przez dostosowanie form i warunków jego prowadzenia do wymagań rynku pracy oraz wzrost aktywności uczniów w zakresie budowania ścieżki kariery zawodowej.

Uczestnicy projektu: 162 osoby, zrekrutowane spośród 636 uczniów Zespół Szkół nr 2 kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor, technik informatyk i technik hotelarz.

Uczestnikom projektu oferujemy:
  • 2 spotkania indywidualne ze szkolonym doradcą edukacyjno-zawodowym (2 godziny)
  • Uczestnictwo w jednym warsztacie z edukacyjno-zawodowym (8 godzin)
  • Wyjazdy a spotkania edukacyjno-zawodowe do Szczecina („Salon Maturzysty” i „Vocatium”), a grupa informatyków również na Międzynarodowe Targi Technologii, Innowacji i Automatyki w Przemyśle w Hanowerze (Niemcy)
  • Uczestnictwo w ponadprogramowych zajęciach specjalistycznych (30 godzin)
  • Odbycie stażu zawodowego w wymiarze 150 godzin, przepracowanie w jedym mesiącu. Staże będą realizowane w roku szkolnym 2017/2018 w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień. Wynagrodzenie dla ucznia za odbycie stażu wynosi 1763,48 zł brutto.

Rekrutacja w pierwszej połowie września 2017

Dla kogo projekt?


Witryna Zespou Szkó nr 2 w Stargardzie!

Przejdź na stronę!

Bądźmy w kontakcie!


Czy chcesz rozpocząć projekt z nami? To wspaniale! Zadzwoń lub napisz do nas, a my wrócimy do Ciebie jak najszybciej!